Cíl partnerství

 Hlavním cílem partnerství v rámci projektu Comenius je pokračování v dosavadní spolupráci mezi školami z ČR, Polska a Německa.

 

 Především:

-navázat nové kontakty s lidmi a institucemi

-ukázat, že každý mladý člověk v Evropě má stejné možnosti

 -motivovat žáky k výuce cizích jazyků

-navazovat nová přátelství

-seznámit se s místními evropskými tradicemi

-prezentovat místní svátky a zvyky

-pomoci studentům z chudších rodin v odborném vzdělávání

-lépe vycházet s moderními médii (internet, PowerPoint)

-probudit v mladých lidech zájem o tradici v zemědělství

-seznámit se s tradicemi vinařství partnerských zemí

-založit vinici na Sandoměrské vysočině

-umožnit výměnu znalostí a profesních zkušeností

-osvojit si nové technologie v zemědělství

-dělat reklamu svým školám

-seznámit se s historií a kulturou zúčastněných zemí a uvědomit si odlišný způsob myšlení a životního stylu

-vnést do současného života získané poznatky a podělit se s nimi s lidmi ve vlastním okolí

 

 cíl partnerství.doc (148 kB)

 


Kontakt

Ing.Tomáš Javůrek

776372601